چهار شنبه 12 آذر سال 1399

اخبار

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان باحضور فرماندار دیواندره تشکیل شد

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان باحضور فرماندار دیواندره تشکیل شد

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور فرماندار شهرستان دیواندره و اعضای شورا با محوریت فضاهای آموزشی تخریبی و افزایش پوشش تحصیلی برگزار شد.

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: بستر و زمینه لازم برای مشارکت خود جوش کلیه دستگاههای اجرایی و آحاد جامعه در نظام تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف اسناد فرا دستی باید فراهم گردد.

جعفر توان تصریح کرد: جلب اعتماد عمومی در این بخش زمانی محقق می شود که کلیه راههای ممکن جهت این مشارکت گسترده آنالیز و بستر مناسب فراهم شود.

مهندس توان بر استفاده از ظرفیت خیرین شهرستان تاکید کرد و افزود: برای توسعه، ساخت و تجهیز مدارس باید از همین ظرفیت های موجود استفاده کرد و در این راستا آموزش و پرورش به عنوان یکی از مقوله های مهم اجتماعی و زیر بنای توسعه اجتماعی در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه خواستار بهره گیری از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی برای افزایش پوشش تحصیلی، جذب خیرین بومی و استفاده از توانمندی نهاد ها و دستگاههای اجرایی برای فضاهای تخریبی، تعیین نرخ شهریه کلاس های فوق برنامه مدارس خاص و شبانه روزیها بر اساس معیار های قانونی و بافت اقتصادی منطقه شد.

فرماندار شهرستان دیواندره در پایان از اختصاص اعتبار از طریق تملک داراییها برای تجهیز سالن اجتماعات فردوسی خبر داد.

در این جلسه وضعیت پوشش تحصیلی، فضاهای آموزشی تخریبی روستاهای دره وزان و تازه آباد قاضی علی، تعیین میزان شهریه کلاس های فوق برنامه و شبانه روزیها و تعیین نرخ اجاره بهای سالن اجتماعات فردوسی بررسی شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

بازدید [ 2000 ]