یک شنبه 5 بهمن سال 1399

معرفی فرماندار

مشخصات فرماندار شهرستان دیواندره

ردیف عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی مدرك تحصیلی
1 فرماندار جمال ارشدی
دکتری جامعه شناسی
*سوابق مسئولیتی : ( اجرائی –سیاسی) :
ردیف تاریخ شروع تاریخ خاتمه مؤسسه و نهاد – دستگاه محل خدمت مسئولیت
12345


 
6 

فرماندار

بازدید [ 4037 ]
برچسب ها