اخبار

اعتبارات سال 96 شهرستان دیواندره بیش از 480 میلیارد ریال است

فرماندار دیواندره در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت: سهم شهرستان دیواندره از اعتبارات استانی سال جاری 480 میلیارد و 765 میلیون ریال است

فرماندار دیواندره در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت: سهم شهرستان دیواندره از اعتبارات استانی سال جاری 480 میلیارد و 765 میلیون ریال است

جعفر توان اظهار داشت: از این میزان بیش از 195 میلیارد ریال شامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان و کمک های فنی و اعتباری است.

مهندس توان تصریح کرد: سهم شهرستان دیواندره از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور(ماده 180 ) 285 میلیاردو 670 میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: بیش از 95 درصد اعتبارات شهرستان به پروژه هایی اختصاص داده شده که به توسعه و تقویت زیرساخت های روستایی کمک کند.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان درخصوص اجرای بهینه پروژه ها و جذب به موقع اعتبارات تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان باید علاوه بر جذب بودجه شهرستانی در جذب اعتبارات ملی از طریق دستگاه استانی مربوطه اقدام نمایند.

فرماندار دیواندره در ادامه به برخی از پروژه های مصوب شهرستان اشاره و عنوان کرد: آسفالت 38 کیلومتر راه روستایی، تکمیل طرح هادی 22 روستا، تجهیز و نوسازی مدارس، زیرساخت های بخش راه و حمل و نقل جاده ای و توسعه کشاورزی از جمله مواردی است که در اولویت کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تامین اعتبار قرار دارند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

بازدید [ 867 ]
برچسب ها