چهار شنبه 12 آذر سال 1399

اخبار

فرماندار دیواندره در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان:

شورای شهرستان حلقه اصلی ارتباط بین مردم و مسئولین است

شورای شهرستان حلقه اصلی ارتباط بین مردم و مسئولین است

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: شورای شهرستان بازوی دستگاه های اجرایی و حلقه اصلی ارتباط بین مردم و مسئولین است.

جعفر توان تصریح کرد: شورای شهرستان باید شورایی پویا و پرتحرک و برنامه ریز باشد و در چهارچوب قانون به وظایف خود عمل نمایند.

مهندس توان اظهار داشت: شهرستان دیواندره دارای ظرفیت های و شرایطی خاص است که اعضای شورای شهرستان باید با همدلی و همراهی یکدیگر درجهت توسعه شهرستان تلاش نمایند.

وی ضمن تاکید بر تعامل بین بخشی بیان کرد: اعضای شورای های اسلامی شهرستان باید با تعامل بین بخشی هم افزایی ایجاد کنند که نتیجه آن خدمت به مردم باشد و بر کلیه شوراهای پایین دست در چارچوب قانون نظارت نمایند.

فرماندار دیواندره در ادامه با انتقاد از مغفول ماندن بعضی از وظایف شورای شهرستان گفت: اعضای شورای شهرستان مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را رصد و در مورد آنها تصمیم گیری و جهت برنامه ریزی به فرمانداری اعلام نمایند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

 

بازدید [ 2069 ]
برچسب ها