شنبه 25 مرداد سال 1399

اخبار

بازدید فرماندار دیواندره از ایستگاه پمپاژ مجتمع روستای هزارکانیان

بازدید فرماندار دیواندره از ایستگاه پمپاژ مجتمع روستای هزارکانیان

مهندس توان در جریان این بازدی گفت: ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی روستای هزارکانیان آب را به مزارع بالا دست انتقال می دهد که علاوه بر رونق بخشیدن به مزارع کشاورزی این روستا موجب اشتغال پایدار در منطقه نیز می گردد.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این ایستگاه بیش از 200 هکتار از اراضی روستای هزارکانیان مرکز بخش سارال تحت پوشش شبکه های آبیاری تحت فشار قرار می گیرد.

گفتنی است خط انتقال و لوله کشی آبیاری تحت فشار بیش از 200 هکتار از اراضی مورد نظر انجام شده است و در هفته آینده با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ این مجتمع، این مقدار اراضی از دیم به اراضی آبی تبدیل خواهد شد.

در این بازدید مهندس ایازی بخشدار سارال، مهندس وزیری مدیرجهادکشاورزی دیواندره و اعضای هیئت مدیره مجتمع آبرسانی هزارکانیان نیز حضور داشتند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

بازدید [ 848 ]
برچسب ها