پنج شنبه 23 مرداد سال 1399

اخبار

پروژه هاي حوزه راه و شهرسازي در شهرستان دیواندره بررسي شد

باحضور فرماندار دیواندره و مدیر ساخت و توسعه راههای استان کردستان، پروژه های راه روستایی شهرستان بررسی شد

باحضور فرماندار دیواندره و مدیر ساخت و توسعه راههای استان کردستان، پروژه های راه روستایی شهرستان بررسی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان دیواندره؛ مهندس توان فرماندار دیواندره در اين جلسه بر آمادگي  و همكاري لازم در اجراي پروژه های راه سازی شهرستان و حمايت هاي لازم در زمينه تخصیص اعتبارات لازم تاکید نمود.

فرماندار دیواندره اولویت اصلی تخصیص اعتبار به پروژه های در دست اقدام و نیمه تمام و راه های آنتی با طول کیلومتر پایین و تاثیر مستقیم در تامین زیرساخت ها و اشتغال دانست.

وی از تلاش های اداره کل راه و شهرسازی استان و بخصوص معاونت راه روستایی (مدیریت ساخت و توسعه راههای استان) برای آسفالت 32 کیلومتر راه روستایی شهرستان در سال گذشته تقديرنمود.

در ادامه این جلسه، مقرر شد با تامین اعتبار این فرمانداری، راه و شهرسازی استان نسبت به آسفالت جاده 9 روستای شهرستان در سال جاری اقدام نماید.

گفتني است در اين جلسه مدیر ساخت و توسعه راههای استان، بخشداران مرکزی، کرفتو و سارال، كارشناسان فرمانداري و اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکاران پروژه های فعال راه سازی شهرستان نیز حضور داشتند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

بازدید [ 568 ]
برچسب ها