یک شنبه 5 بهمن سال 1399

انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

نتایج تفصیلی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم در استان كردستان

شهرستان واجدین شرایط کل آرای ماخوذه درصد مشارکت
بانه 79186 13102 16.55
بیجار 89265 39835 44.63
دیواندره 62245 12630 20.29
سروآباد 44531 7477 16.79
سقز 151336 24067 15.90
سنندج 286281 58064 20.28
قروه 153278 66196 43.19
كامیاران 76363 20124 26.35
مریوان 89821 16148 17.98
  1032306 257643 24.66

نتایج تفصیلی دور اول انتخابات ریاست جمهوری نهم در استان كردستان

37.37 درصد از مردم استان كردستان در دوره اول نهمین انتخابات ریاست جمهوری شركت كردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، آمار تفكیكی دوره اول نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان كردستان به این شرح است:
واجدین شرایط: 1032306 نفر
تعداد شركت كنندگان: 385776 نفر
درصد مشاركت استانی: 37.37 درصد

- آمار تفكیكی آراء نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این استان به ترتیب حروف الفبا:
1- محمود احمدی نژاد 22353 رأی
2- علی اردشیر لاریجانی 7785 رأی
3- محمدباقر قالیباف 48913 رأی
4- مهدی كروبی 111249 رأی
5- مصطفی معین 92884 رأی
6- محسن مهرعلیزاده 10261 رأی
7- علی اكبر هاشمی بهرمانی 54004 رأی

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان - دور اول تا هشتم

دوره

واجدین شرایط

کل آرای ماخوذه

درصد مشارکت

متوسط کشور

اول

460775

59100

12.83

67.42

دوم

486931

212884

43.72

64.24

سوم

486931

235980

48.46

74.26

چهارم

543780

280451

51.57

54.78

پنجم

607265

356323

58.68

54.59

ششم

694687

381790

54.96

50.66

هفتم

781048

617351

79.04

79.92

هشتم

910364

486596

53.45


بازدید [ 3149 ]
برچسب ها