اخبار

با حضور فرماندار دیواندره:

اعضای کمیته انضباطی کارکنان دهیارهای شهرستان دیواندره انتخاب شدند

اعضای کمیته انضباطی کارکنان دهیارهای شهرستان دیواندره انتخاب شدند

در جلسه ای با حضور فرماندار دیواندره، بخشداران مرکزی، سارال و کرفتو، نمایندگان دهیاریهای بخشهای تابعه، مسئول حراست فرمانداری و ناظرین فنی و مسئولین امور مالی دهیاریهای شهرستان، اعضای کمیته انضباطی کار کارکنان دهیارهای شهرستان انتخاب شدند.

در این جلسه با برگزاری انتخابات، سیدعثمان حسینی به عنوان نماینده دهیاران، هیرش قیصری به عنوان نماینده امور فنی دهیارها و فردین میرزایی به عنوان نماینده امور مالی دهیاریها انتخاب شدند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

بازدید [ 106 ]
برچسب ها