پنج شنبه 23 مرداد سال 1399

اخبار

ارائه آموزش های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال هدایت شود

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری دیواندره در جلسه شورای مهارت شهرستان گفت: ارائه آموزش های مهارتی در راستای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال هدایت شود.
ارائه آموزش های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال هدایت شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری دیواندره؛ حیدر مرادی در اولین جلسه شورای مهارت شهرستان در سال جاری، گفت: آموزش های مهارتی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که زمینه ارائه خدمات کیفی در سطح بازار شهرستان را ایجاد کند.

مرادی تصریح کرد: نیروی انسانی به عنوان شاخص اصلی توسعه در جامعه مورد تاکید بوده و آموزش های مهارتی در بخش های مورد نیاز به فراگیران تأثیرگذار و ضروری است.

وی بر مهارت آموزی و برنامه ریزی در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی تاکید کرد و افزود: ارائه خدمات و آموزش های کیفی، کارآفرینی و توسعه اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری دیواندره با بیان اینکه شهرستان ظرفیت های خاصی در بحث نیروی انسانی دارد، گفت: باید با استعداد یابی و بازار یابی درست زمینه فراهم کرد که به واسطه آموزش های فنی، افراد توانمند و ماهر وارد بازار کار شوند.

مرادی در ادامه ابراز امیدواری کرد؛ گسترش مهارت آموزی در سطح روستاها ترویج و مشاغل بخش کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی توسعه داده شود.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

بازدید [ 77 ]
برچسب ها