چهار شنبه 12 آذر سال 1399

اخبار سایت قدیم

باحضور فرماندار و رئیس شورای ترافیک شهرستان:

جلسه ساماندهی مسافربرهای روستایی برگزار شد
باحضور فرماندار و رئیس شورای ترافیک شهرستان:
یک شنبه 4 تیر سال 1396

فرماندار شهرستان ديواندره در جلسه ساماندهي مسافربرهاي روستايي گفت: يکي از عوامل ايجاد ترافيک در سطح شهر، سوار نمودن مسافران روستاهاي شهرستان بالاخص دهستان هاي نساره و قراتوره در مکان هاي شلوغ و پرترافيک مي باشد.

جعفر توان به اهميت ساماندهي مسافربران روستايي اشاره کرد و افزود: طرح ساماندهي مسافربرهاي روستايي در راستاي خدمات رساني مطلوب به مردم شهرستان است و بدين منظور در شوراي ترافيک مکانهايي براي جابجايي مردم روستاها تعيين شده است و اين مکانها در روستاها به کمک بخشداري و دهياري و در شهر با کمک شوراي ترافيک صورت مي گيرد.

مهندس توان تصريح کرد: بايد تلاش نمائيم سبد حمل و نقل روستايي در سيستم يکپارچه حمل و نقل شهرستان تعريف و عدالت فضايي بين شهر و روستا با ساماندهي حمل و نقل روستايي ايجاد شود.

رئيس شواري ترافيک شهرستان ديواندره بر عزم جدي شهرستان درخصوص ساماندهي مسافربرهاي روستايي تاکيد نمود و خواستار همدلي و هماهنگي مردم با همه دستگاه هاي عضو شوراي ترافيک در اجراي هرچه بهتر اين طرح شد.

گفتني است در اين جلسه اعضاي شورا و دهياران روستاهاي بخش مرکزي نيز حضور داشتند.

اين طرح از روز سه شنبه 7 تير ماه سالجاري اجرا و خودرو مسافربر روستاهاي دهستان قراتوره در ترمينال ديواندره به سقز و روستاهاي دهستان حومه بخش مرکزي در ترمينال ديواندره به سنندج ساماندهي مي شوند.

روابط عمومي فرماداري شهرستان ديواندره