اخبار

در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تصویب شد:

احداث 10 مدرسه در روستاهای شهرستان دیواندره در سال 97

احداث 10 مدرسه در روستاهای شهرستان دیواندره در سال 97

در این جلسه که باحضور مهندس توان فرماندار دیواندره، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و رئیس مجمع خیرین مدرسه برگزار شد مصوب گردید 10 مدرسه با همکاری فرمانداری، ادارات کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسه ساز در سال آینده در شهرستان دیواندره احداث شود.

لازم به ذکر است از اعتبارات تملک داراییهای شهرستان اعتبار لازم برای احداث 7 مدرسه با 17 کلاس و اعتبار 14 میلیارد و ششصد میلیون ریال و از اعتبارات ماده 180 اعتبار لازم برای احداث 9 مدرسه با 15 کلاس درس توسط فرمانداری تخصیص داده شده است.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

بازدید [ 846 ]
برچسب ها