سایتهای مرتبط

  • استانداریها
  • فرمانداریها
  • سایتهای مهم كشور

استانداریها

نام استانآدرس سایت
 کردستان www.ostan-kd.ir
  مرکزی www.ostan-mr.ir
خراسان رضوی www.khorasan.ir
آذربایجان شرقی www.ostan-as.gov.ir
آذربایجان غربی www.ostan-ag.gov.ir
استانداری اصفهان www.ostan-es.ir
بوشهر www.ost-boushehr.ir
تهران www.ostan-th.ir
چهارمحال و بختیاری www.ostan-cb.ir
خوزستان www.ostan-kz.ir
فارس www.farsprovince.com
قزوین www.qazvin.gov.ir
کرمان www.kermanprovince.ir
کرمانشاه www.ksh.ir
هرمزگان www.hormozgan.org
همدان www.ostan-hm.ir
یزد www.ostan-yz.ir

فرمانداریها

نام استانآدرس سایت

سنندج

www.sanandaj.gov.ir

سقز

www.saghez.gov.ir

قروه

www.ghorveh.gov.ir
بیجار www.bijar.gov.ir
مریوان www.marivan.gov.ir
بانه www.baneh.gov.ir
كامیاران www.kamyaran.gov.ir
سروآباد www.sarvabad.gov.ir

سایت های مهم كشور

نام استانآدرس سایت
سایت رهبری www.leader.ir
 ریاست جمهوری www.president.ir
 وزارت کشور www.moi.ir
 شورای نگهبان www.shora-gc.ir
 مجلس  شورای اسلامی mellat.majlis.ir
 قوه قضاییه www.judiciary.ir
دیوان محاسبات کشور www.dmk.ir
 سازمان بازرسی كل كشور www.gio.ir
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور www.imo.org.ir
سازمان مدیریت و برنامه ریزی www.mporg.ir
بانك مركزی www.cbi.ir
 سازمان سنجش آموزش كشور www.sanjesh.org
 مركز مدارك و اطلاعات علمی ایران www.irandoc.ac.ir
 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران www.police.ir
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری www.msrt.gov.ir
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات www.ict.gov.ir
وزارت آموزش و پرورش www.moe.ir
  سازمان انتقال خون www.ibto.ir
  سازمان ایرانگردی و جهانگردی كشور www.itto.org
  سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران www.irost.net
  شبكه علمی كشور www.iranscience.net
  سازمان سنجش www.sanjesh.org
  بنیاد مستضعفان و جانبازان www.iran-bonyad.org
  سازمان حفاظت محیط زیست www.ir-doe.org
  سازمان حمل و نقل و پایانه های كشور www.tto-ir.org
  سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی www.iranprisons.org
  سازمان میراث فرهنگی ایران www.iranmiras.org
  سیستم مقررات و قوانین كشور www.iranlaw.net
  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه www.irjpr.com
  قوه قضاییه www.iranjudiciarg.org
  گمرك جمهوری اسلامی ایران www.irica.org
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران www.isiri.org
  مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی www.majlis.ir
  موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه www.irpd.ac.ir
  شورای تحقیقات برق www.crep.org.ir
  امور ارتباطات دنیا www.iranpac.het.ir
  نیروی انتظامی كل كشور www.policeiri.org
  بانك ملت www.mellatbank.com
  بانك تجارت www.tejaratbank.com
  بانك توسعه صادرات www.bankesaderateiran.com
  بانك رفاه كارگران www.bankrefah.com
  بانك سپه www.banksepah.com
  بانك كشاورزی www.agribank.com
  بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
  بانك ملی ایران www..bankmeli.com